Kdo jsme a co nabízíme?

DieselGate s.r.o. je společnost zastupující v České republice subjekty poškozené emisní kauzou koncernu Volkswagen při prosazování jejich oprávněných nároků spojených s koupí automobilů koncernu Volkswagen se zabudovaným software pro obcházení emisních norem.

Svou pomoc s vymáháním odškodnění můžeme nabídnout:

  • aktuálním vlastníkům emisní kauzou dotčených automobilů, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám;
  • předchozím vlastníkům emisní kauzou dotčených automobilů;
  • provozovatelům emisní kauzou dotčených automobilů, jejichž vozidlo je ve vlastnictví leasingové společnosti.
  Jak poznám, že jsem majitelem automobilu zasaženého emisní kauzou?

Jak poznám, že jsem majitelem automobilu zasaženého emisní kauzou?

Emisní kauzou byly zasaženy vozy značek Audi, Seat, Škoda a Volkswagen vybavené dieselovým motorem řady EA 189 TDI. V České republice by se mělo dle veřejně dostupných informací jednat o zhruba 160.000 automobilů.

Zda Vaše vozidlo patří mezi vozidla dotčená emisní kauzou, je možno ověřit na níže uvedených odkazech:
Seat Volkswagen Škoda Audi

Obecně se jedná o tato vozidla:

ŠKODA Fabia II (roky výroby 2009 až 2014), Roomster (roky výroby 2009 až 2015), Rapid (roky výroby 2011 až 2015), Yeti (roky výroby 2009 až 2015), Octavia II (roky výroby 2009 až 2013) a Superb II (roky výroby 2009 až 2013);

modely Volkswagen Golf, Polo, Touran, Passat, Scirocco, Tiguan, Jetta, Multivan, Sharan, Amarok a Beetle (roky výroby 2009 až 2015);

Audi A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 a Q5 (roky výroby 2009 až 2015);

SEAT Alhambra, Altea, Exeo, Ibiza, Leon druhá generace a Toledo.

  Patřím mezi poškozené. Jak mám postupovat?

K tomu, aby DieselGate s.r.o. mohl uplatnit a vymáhat Vaše oprávněné nároky, je třeba Vaše registrace na klientském portálu a uzavření příslušné smluvní dokumentace.

Postup registrace je velmi jednoduchý a nezabere Vám více než několik minut. K dokončení registrace budete potřebovat jednak své identifikační údaje a jednak údaje o emisní kauzou dotčeném automobilu z velkého technického průkazu (pro urychlení registrace proto doporučujeme mít velký technický průkaz připravený). Součástí smluvní dokumentace je též kopie velkého TP.

  Budu muset něco hradit?

Odměna DieselGate s.r.o plně závisí na úspěšnosti vymáhání odškodnění emisní kauzy. V případě, kdy dojde alespoň k částečnému vymožení odškodnění, náleží DieselGate s.r.o. odměna ve výši 20 % z vymožené částky. Vedle toho, v případě, kdy bude soudem, jiným orgánem, či v rámci mimosoudní dohody, přiznána náhrada nákladů právního zastoupení ve věci (částka nad rámec odškodnění), náleží tato taktéž DieselGate s.r.o.

Veškeré náklady spojené s uplatněním a vymáháním Vašich oprávněných nároků, včetně úhrady soudního poplatku a nákladů na zastoupení advokáty, hradí po celou dobu smluvního vztahu DieselGate s.r.o.

Platí tedy, že v případě, kdy nedojde alespoň k částečnému vymožení odškodnění, neplatíte nic.

  Jak vysoké odškodnění za mě budete vymáhat?

Výše odškodnění uplatňovaná DieselGate s.r.o. za každé dotčené vozidlo činí minimálně 125.000,- Kč. Při jejím určení vycházíme z mimosoudní dohody uzavřené koncernem Volkswagen v USA, kde se koncern Volkswagen zavázal uhradit poškozeným částku ve výši minimálně 5.100 USD. Neboť jsme přesvědčeni, že poškození v Evropě nejsou zákazníky druhé kategorie a mají nárok na rovné zacházení.

V DieselGate s.r.o. jsme přesvědčeni, že podvedení majitelé dotčených vozů mají nárok na spravedlivé odškodnění a můžeme slíbit, že vynaložíme veškeré možné úsilí k jeho dosažení. S ohledem na naprostou specifičnost emisní kauzy, její celosvětový rozsah a prozatím negativní postoj koncernu Volkswagen, však DieselGate s.r.o. nemůže úspěšné vymožení odškodnění garantovat.

Pro Vaši ochranu nicméně platí, že v případě, kdy nedojde alespoň k částečnému vymožení odškodnění pro Vaši osobu, nehradíte DieselGate s.r.o. žádnou odměnu a současně veškeré náklady postupu nese DieselGate s.r.o.

  Musím podstoupit servisní zásah na svém vozu? Jaký to má vliv na případné uplatnění a vymáhání odškodnění?

Dle současné legislativy nejsou vlastníci emisní kauzou dotčených automobilů povinni podstoupit servisní zásah k odstranění podvodného software. Vedle toho koncern Volkswagen do dnešního dne neuvolnil přesné specifikace prováděné opravy. V současné době tedy nelze kvalifikovaně říci, jaké dopady tato oprava, jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu, bude na Váš automobil mít.

Uplatnit a vymáhat odškodnění za Vás můžeme bez ohledu na to, zda na Vašem voze byla úprava provedena či nikoli.

  Mohu po podpisu smlouvy s DieselGate s.r.o. dotčený automobil prodat?

V průběhu zastoupení DieselGate s.r.o. samozřejmě můžete dotčený automobil prodat. Prodejem automobilu bez dalšího nedochází k zániku smlouvy s DieselGate s.r.o. a ani k zániku Vašeho nároku na odškodnění.

O prodeji nás však prosím informujte emailem na info@diesel-gate.cz.

  Co pro mě znamená podpis komisionářské smlouvy a proč v rámci ní postupuji pohledávky z titulu náhrady škody na komisionáře?

Legislativa v České republice prozatím neupravuje institut hromadné žaloby a DieselGate s.r.o. proto žaluje protistranu svým jménem na základě komisionářské smlouvy, která se běžně používá v jiných než soudních řízeních. V soudních řízeních se však jedná o zcela nový institut s možným rizikem, že příslušný soud se bude takovému zastoupení procesně bránit. Abyste v řízení přímo nemuseli osobně vystupovat a tím nést riziko případné prohry u soudního sporu, je ve smlouvě rovněž uvedeno postoupení pohledávek, které je však účinné až v okamžiku, pokud by soud nechtěl ve věci rozhodnout na základě zastoupení podle komisionářské smlouvy. Postoupení pohledávek nijak neovlivní Vaše plnění od protistrany. Vztahuje se na něj rovněž stejná odměna DieselGate s.r.o. stanovená komisionářskou smlouvou.

  Jaká je výhoda komisionářské smlouvy?

Legislativa v České republice prozatím neupravuje institut hromadné žaloby. Právě podpis komisionářské smlouvy poskytuje možnost, jak tento nedostatek obejít a vymáhat v soudním řízení nároky poškozených hromadnou cestou. Pro Vás tento postup zejména znamená, že nebudete muset hradit soudní poplatek a současně neponesete rizika případné prohry soudního sporu a s tím související povinnost náhrady nákladů protistraně.

  Nechci se účastnit hromadné žaloby, preferuji samostatný přístup. Je to možné?

Ano, možné to je. Každou takovou poptávku posoudíme individuálně, musíte ale počítat s vynaložením finančních prostředků bez ohledu na úspěch.

  Ve smlouvě je kromě podílové odměny ve výši 20% z případného odškodnění definovaná navíc odměna ve smyslu nákladů právního zastoupení. Nejedná se o další krácení peněz, které bych od koncernu obdržel?

Ne. V případě vyhraného soudního sporu může být protistraně, v tomto případě koncernu VW, uloženo zaplatit navíc společnosti Dieselgate s.r.o. (nad rámec samotného odškodnění pro klienty) náhradu nákladů spojených s právním zastupováním v průběhu kauzy. Stejně tak se k úhradě těchto nákladů může protistrana zavázat v případě ukončení kauzy mimosoudní dohodou.

Tato část odměny tak nijak nekrátí výši pro klienta získaného odškodnění. Platí, že případné pro klienta vymožené odškodnění bude sníženo pouze o dohodnutých 20% + DPH.